Verkehrsplanung und Verkehrstechnik

Dopravný model AT-CZ-SK-HU

English / Deutsch / Česky / Slovensky / Magyar

Východiská projektu

Po páde železnej opony a vstupe Česka, Maďarska a Slovenska do EU, dochádza v regióne CENTROPE k hospodárskej integrácii. Táto integrácia vyvoláva silný nárast objemu dopravy. Preto v budúcnosti bude čoraz dôležitejšie mať k dispozícii dopravnú infraštruktúru pre individuálnu, ako aj hromadnú dopravu, ktorá bude môcť uspokojiť rastúci dopravný dopyt s prihliadnutím na efektívnosť a životné prostredie. Na výber vhodného investičného rozhodnutia a simuláciu dopadov sa používajú dopravné modely. V súčasnosti existujú jednotlivé "samostatné" modely, ktoré však z administratívnych alebo finančných dôvodov končia prevažne na administratívnych hraniciach a tak neposkytujú celkový cezhraničný pohľad.

Ciele projektu

Cieľom projektu je vytvoriť cezhraničný dopravný model regiónu CENTROPE a s jeho pomocou podporiť plánovacie procesy v oblasti rozvoja infraštruktúry v tejto oblasti. Model by mal byť intermodálny, čo znamená, že bude plne pokrývať individuálnu automobilovú dopravu  (IAD) aj verejnú hromadnú dopravu (autobusy, železnicu, prímestskú železnicu, podľa konkrétnych grafikonov).  Model by mal byť (pretože bude financovaný so zdrojov EU) plne dostupný všetkým potenciálnym záujemcom (obce, mestá Viedeň a Bratislava atď., predovšetkým členom poradného zboru).  
Projekt bude realizovaný v rámci 3."Programu pre cezhraničnú spoluprácu" ("creating the future") bilaterálne medzi AT-CZ, AT-HU und SK-AT. (Financovanie)

ProjektÚzemie projektuObdobie spracovania
1. KrokVKM AT-SKViedeň (AT)
Dolné Rakúsko (AT)
Burgenland (AT)
Bratislava (SK)
Trnava (SK)
10/2009 - 09/2012
(predĺžený do 06/2013)
2. KrokVKM AT-HUŠtajersko (časť, AT)
Győr-Moson-Sopron (HU)
Vas (HU)
Zala (HU)

10/2011 - 09/2013

(predĺžený do 03/2014)

3. KrokVKM AT-CZJužná Morava (CZ)

10/2012 - 03/2014

(predĺžený do 05/2014)

 

 

Programové územie

Stufe 1
Stufe 2
Stufe 3

Na stiahnutie

 DM AT-SK  DM AT-HU  DM AT-CZ  Celkom

09.12.2009

Viedeň

1. FBS

Protokol.pdf

Files.zip

09.06.2010

Bratislava

2. FBS

Protokol.pdf

Files.zip

01.12.2010

Viedeň

3. FBS

Protokol.pdf

Files.zip

26.05.2011

Bratislava

4. FBS

Protokol.pdf

Files.zip

14.12.2011

Viedeň

5. FBS

Protokol.pdf

Files.zip

1. FBS

Protokol.pdf

Files.zip

13.06.2012

Győr

6. FBS

Protokol.pdf

Files.zip

2. FBS

Protokol.pdf

Files.zip

28.11.2012

Viedeň

7. FBS

Protokol.pdf

Files.zip

3. FBS

Protokol.pdf

Files.zip

1. FBS

Protokol.pdf

Files.zip

Protokol.pdf

Fotografie.zip

11.06.2013

Bratislava

8. FBS

Protokol.pdf

Files.zip

4. FBS

Protokol.pdf

Files.zip

2. FBS

Protokol.pdf

Files.zip

Protokol.pdf

Fotografie.zip

04.12.2013

Brno

5. FBS

Protokol.pdf

3. FBS

Protokol.pdf

Files.zip

Fotografie.zip

26.03.2014

Győr

6. FBS

Protokol.pdf

Files.zip

Fotografie.zip

26.05.2014

Viedeň

4. FBS

Protokol.pdf

Files.zip

 

Financované z prostriedkov EU

 

 

in den Förderprogrammen